Projekt

Nazwa projektu:
 „Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez utworzenie centrum gastronomiczno-hotelarskiego" 

Oś priorytetowa/działanie/schemat: Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. Schemat B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Numer projektu: RPPK.01.01.00-18-503/08
Numer umowy: UDA-RPPK.01.01.00-18-503/08-09
Beneficjent:
Firma Handlowo — Usługowa „HERMES" Zbigniew Flis
ul. Rynek 1 , 37 — 630 Oleszyce

Hotel w Starym Kinie
Hotel w Oleszycach